Четвъртък, 25 Авг 2016

СЪОБЩЕНИЯ


Информационна кампания Съобщения | 28/07/2016

   Днес на 28.07.2016г. се проведе информационна кампания на Център за спешна медицинска помощ – Смолян в партньорство с неправителствена организация Междун [ ... ]


Покана до Стоян БешировСъобщения | 27/07/2016

Покана до Стоян Стефанов Беширов за предстоящо заседание на Общински съвет.


Безплатни медицински прегледи Съобщения | 07/07/2016

Кмета на Община Неделино заедно с Националната асоциация за защита на пациента и Медицински център „СБР Родопи" организират безплатни прегледи и прегледи с н [ ... ]


До Иван Стоянов Стефанов гр.Пловдив,ул."Кукуш" Съобщения | 07/07/2016

На основание чл.61, ал.З, от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица съгласно чл.131, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.1 от З [ ... ]


Местен енергиен форум

 
IMG 3032На 19.08.2016 г. в Заседателната зала на Община Неделино се проведе Местен енергиен форум като част от проект „Подкрепа на местните власти в развитието и интегрирането на планове за действие за устойчива енергия със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001".
Организатори на събитието бяха Община Неделино, Асоциацията на родопските общини и Европейски център за качество ООД- гр. София.
Гости на форума бяха г-жа Златка Николова – Изпълнителен директор на Асоциацията на родопските общини, г-жа Борислава Захариева –експерт „Европейски програми и проекти" в Европейски център за качество, г-н Людмил Манев – управител на Европейски център за качество, г-н Александър Караджов – експерт в АРО, представители на администрацията на община Неделино, бизнеса, образователните и социални институции на територията на община Неделино.
Целта на форума беше да се запознаят заинтересованите страни с проект 50000and1SEAPs и българското участие в него, както и да се представи интегрирания подход „План за действие за устойчиво енергийно развитие + Система за управление на енергията съгласно ISO 50001".
IMG 2988На форума бяха обсъдени още дейностите, които да бъдат включени в Плана за действие за устойчива енергия на община Неделино до 2020 г., както и ролята на зелените поръчки при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините.
Проектът „Подкрепа на местните власти в развитието и интегрирането на планове за действие за устойчива енергия със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001" се изпълнява от асоциации на общини и консултантски енергийни компании от Италия, България, Гърция, Полша, Латвия, Румъния, Испания, Франция и Германия и е съфинансиран по програма „Интелигентна енергия Европа" на Европейския съюз. Партньори за България по проекта са Асоциацията на родопските общини и Европейски център за качество – гр. София.

 

 

 

programa nedelino

 

 

 
По повод Петнадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 2016 на 3,4 и 5 септември, Общинска администрация уведомява всички желаещи, които искат да предоставят частни квартири за 2, 3, 4 и 5.09.2016г. могат да направят заявка на тел:0894449290 или при г-жа Диана Иванова, главен експерт „Култура и социални дейности“ / 2-ри етаж/
 

 

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.