Сряда, 26 Април 2017

СЪОБЩЕНИЯ


Покана за публично обсъждане на отчета на "Бюджет-2016"Съобщения | 04/04/2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2016 г.: B3_2016_4_710704/04/2017, 10:38 IB3_2016_4_7107_KSF04/04/2017, 10:38 IB3_2016_4_7107_RA04/04/2017, 10:39 Списък на обектите от разче [ ... ]


Информация във връзка с кандидатстване на Община Неделино в процедура за компостираща инстлация и инсталация за предварително третиране на ТБОСъобщения | 03/04/2017

Информация във връзка с кандидатстване на Община Неделино в процедура за компостираща инстлация и инсталация за предварително третиране на ТБО: Информация [ ... ]


Заповед за вземане на мерки срещу пожари в пожароопасния сезон от 23.03.17г. до 15.11.17г.Съобщения | 27/03/2017

Заповед №ОК-03-02-75/22.03.2017г. на Вр. и. д. Областен управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон времето от 23.03.17г. до 15.11.17г. и вземана на мерки от  [ ... ]


Информация и образци на документи за български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност за деня на изборите (26.03.2017 г.)Съобщения | 17/03/2017

Информация и образци на документи за български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност за деня на изборите (26.03.2017 г.) и желаят да упраж [ ... ]


Петък, 21 Април 2017 07:14

 
Сряда, 19 Април 2017 14:25

 

pdfОбява19/04/2017, 15:27 за публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински имоти: „Лавка за продажба на закуски“, находящ се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; „Помещение №1“, находящо се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино (Кабелна тв.); “Складово помещение №1“, находящ се в ОУ „В Левски“ гр. Неделино; “Складово помещение №2“, находящ се в ОУ „В Левски“ гр. Неделино.

 

 
Понеделник, 10 Април 2017 14:44

 

СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

alt

Осъзнавайки, че един от най-големите проблеми в община Неделино е високата безработица Кметът на общината Боян Кехайов проведе работна среща с пълномощника на изпълнителния директор на най-голямото предприятие в Източните Родопи „ТЕКЛАС“ – гр.Кърджали  Георги Георгиев.

Пред Кмета на община Неделино г-н Георгиев пое ангажимент за наемане на работници от града и осигуряване на транспортна връзка от община Неделино до фирмата разположена край гр.Кърджали.

Уточнено беше да се проведе събеседване с представители на фирма „ТЕКЛАС“ и желаещите да започнат работа на 5 май 2017г. в община Неделино.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

centar.gif

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.