Понеделник, 26 Септ 2016

СЪОБЩЕНИЯ


Оплаквания за нарушаване на обществения редСъобщения | 13/09/2016

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка със зачестилите оплаквания от Ваша страна за нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите чре [ ... ]


Извънредно общо събрание-НЧ „Светлина-1938"Съобщения | 13/09/2016

П О К А Н А  
Настоятелството при НЧ „Светлина-1938" кани всички членове на читалището на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 септември  [ ... ]


Стартира раздаването на хранителни продукти 2-ри траншСъобщения | 12/09/2016

Стартира раздаването на хранителни продукти 2-ри транш12/09/2016, 13:24


Покана до Стоян БешировСъобщения | 25/08/2016

Покана до Стоян Стефанов Беширов за предстоящо редовно заседание на Общински съвет на 31.08.2016г. от 10.00ч.25/08/2016, 16:51 


 
Петък, 16 Септ 2016 19:51

 

 ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2015 Г.

 

 На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино, Кметът на Община Неделино и Председателят на Общински съвет Неделино канят жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Неделино за 2015 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.09.2016 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на петия етаж в сградата на Общинска администрация Неделино.

 

 
Петък, 16 Септ 2016 16:04

 

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.