Четвъртък, 18 Окт 2018
Декларации за конфликт на интереси
 
# Заглавие:
1 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Христо Петров - общински съветник
2 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Стоян Чаушев - общински съветник
3 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Стоян Беширов - общински съветник
4 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Стойко Еленов - общински съветник
5 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Сашо Бабачев - общински съветник
6 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Ружо Младенов - общински съветник
7 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Огнян Годумов - общински съветник
8 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Огнян Бабачев - общински съветник
9 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - д-р Румен Младенов - общински съветник
10 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - д-р Милка Любомирова - общински съветник
11 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Генадий Бакалов - общински съветник
12 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Борислав Беширов - общински съветник
13 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Асен Белев - общински съветник
14 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Боян Кехайов - кмет на община
 
.