Събота, 30 Май 2020
Начало Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2019 г.
 
   Покажи # 
1 Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по Чл.35, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Неделино Петък, 27 Дек 2019
2 Регистър на декларациите по Чл. 35, ал. 1, т.2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет Неделино Петък, 27 Дек 2019
3 Боян Радоев Кехайов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
4 Здравко Асенов Димитров по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
5 Димитър Димитров Стефанов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
6 Светла Боянова Димитрова по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
7 Владислав Веселинов Емирски по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
8 Асен Емилов Белев по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
9 Стойко Димитров Еленов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
10 Стефан Иванов Гьоладжиев по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
11 Емил Василев Войводов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
12 Огнян Стойков Бабачев по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
13 Надежда Красимирова Тодорова по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
14 Ружо Асенов Младенов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
15 Диляна Александрова Мераджова по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
16 Румен Асенов Младенов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
17 Светозар Асенов Любомиров по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
18 Стоян Стефанов Беширов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
19 Борислав Огнянов Беширов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
20 Светла Боянова Димитрова по Чл.35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ Петък, 27 Дек 2019
21 Доклад по чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ на Постоянна комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет – Неделино като комисия по чл. 12, ал. 1 НОРИПДУКИ Четвъртък, 09 Ян 2020
22 Захаринка Младенова Петрова по Чл. 35, ал. 1, т.1 Петък, 10 Април 2020
 
.