Вторник, 20 Фев 2018
Заповеди
# Заглавие:
1 Заповед №252 от 29.06.2017 г.
2 Заповед №257 от 03.07.2017
3 Заповед №104/13.03.2017 г. за утвърждаване номерацията и адреса на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия (избори - 26 март 2017)
4 Заповед №103/13.03.2017 г. за образуване на секция с подвижна избирателна кутия (избори - 26 март 2017)
5 Заповед №93/09.03.2017 г. за осигуряване на условия за спокойно протичане на изборите в изборния ден - 26.03.2017 г.
6 Заповед №68/24.02.2017 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата м/ду детските градини и училища в община Неделино считано от 01.01.2017 г.
7 Заповед №67/27.02.2017 г. за определяне на секция за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението
8 Заповед №66/24.02.2017 г. за определянето на места за поставяне на агитационни материали както и за условията за провеждане на предизборната кампания
9 Заповед №59/20.02.2017 г. за почистване на речните корита и всички дерета, както и прилежащите им земи от отпадъци
10 Заповед за образуване и утвърждаване номерацията на избирателните секции в община Неделино - избори 2017
11 Съобщения до Альоша Костадинов Келешев, Вирджиния Стойкова Келешева, Елена Иванова Келешева и Катя Бойкова Мехмед
12 Заповед регламентираща начина на движение на МПС във връзка с усложнената пътна обстановка
13 Заповед за отмяна на частичното бедствено положение в кметствата: Върлино, Дуня, Кундево, Гърнати и Върли дол
14 Заповед за обявяване на частично бедствено положение №728
15 Заповед №573
16 Заповед за населените места и воден режим
17 ЗАПОВЕД №253 от 13.04.2016г
18 Заповед за депо за строителни отпадъци
19 Заповед № ОК-03-02-86,Смолян 23.03.2016г.
20 ЗАПОВЕД №702/30.12.2015
 

ОБЩИНА

Общински съвет

.