Понеделник, 14 Окт 2019
Контрол за законосъобразност
# Заглавие:
1 Заповед №АП-03-14-69/18.03.2019 г. на областния управител на област Смолян за връщане на Решение №696/28.02.2019 г. на Общински съвет - Неделино за ново обсъждане.
2 Решение №364/26.09.2018 г. на Административен съд - гр. Смолян за отмяна на приета от ОбС - Неделино Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Неделино
3 Решение №337/13.09.2018 г. на Административен съд - гр. Смолян за отмяна на приета от ОбС - Неделино Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино
4 Заповед №АП-03-14-213/03.08.2018 г. издадена от Областния управител на обл. Смолян за отмяна на Решение №642/23.07.2018 г. на Общински съвет - Неделино
5 Решение №293/12.07.2018 г. на Административен съд - гр. Смолян за отмяна на приета от ОбС - Неделино Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на общ. Неделино
6 Решение №289/12.07.2018 на Адм. съд - Смолян за отмяна на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на общ. Неделино
7 Решение №283/11.07.2018 на Адм. съд - Смолян за отмяна на Наредба №1 за общ. ред на територията на община Неделино
8 Заповед №АП-03-14-176/06.07.2018 г. на Областиня управител на обл. Смолян за връщане за ново обсъждане на Реш. №623/22.06.2018 г. на ОбС - Неделино като незаконосъобразно
9 Решение №226 от 07.06.2018 г. на Смолянски административен съд
10 Протест с Изх. №1314/18 от 27.06.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян в Административен съд - Смолян
11 Протест с Изх. №1211/18 от 27.06.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян в Административен съд - Смолян
12 Протест с Изх. №968/18 от 25.05.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян до Административен съд - Смолян
13 Заповед №АП-03-09-840/12.06.2018 г. издадена от Областния управител на обл. Смолян за отмяна на Решение №612/31.05.2018 г. на Общински съвет - Неделино
14 Протест с Вх. №670 от 21.03.2018 г. на Окръжна прокуратура гр. Смолян
15 Заповед №АП-03-14-42/13.02.2018г. издадена от Областният управител на обл. Смолян за отмяна на Решение №547/29.01.2018г. на Общински съвет - Неделино
16 Решение №163 от 03.05.2017 г. на Смолянски административен съд
17 Решение №147 от 12.04.2017 г. на Смолянски административен съд
18 Протест с Изх. №204 от 11.04.2017 г. на Районна прокуратура гр. Златоград
19 Протест с Вх. №477 от 14.03.2017 г. на Окръжна прокуратура гр. Смолян
20 Протест с Вх. №477 от 20.02.2017 г. на Окръжна прокуратура гр. Смолян
 

Общински съвет

.