Понеделник, 17 Юни 2019
Общинска собственост
# Заглавие:
1 Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общ. имот - публ. общинска собственост от 17.05.2019 г.
2 Обява за конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост от 02.04.2019 г.
3 Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост от 01.04.2019 г.
4 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г.
5 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018
6 Обява за конкурс за отдаване под наем на общински имоти от 08.12.2017 г. (2)
7 Обява за конкурс за отдаване под наем на общински имоти от 08.12.2017 г. (1)
8 Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 г.
9 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г.
10 Обява за отдаване под наем на общ. имоти от 19.04.2017
 

Общински съвет

.