Петък, 23 Юни 2017
Съобщения до граждани
# Заглавие:
1 До Стоян Стефанов Беширов, Альоша Костадинов Келешев, Елена Иванова Келешева, Маргарита Стойкова Келешева, Вирджиния Стойкова Келешева, Бойко Димитров Стефанов и Димитър Бойков Стефанов за промяна на регул. граници
2 До Бисер Митков Книжаров , Севдалин Митков Книжаров, Атанас Стефанов Книжаров, Стефка Стоянова Бачкова, Калоян Алексиев Книжаров,Карамфилка Митева Бокова, Захарина Миткова Христева, Даниела Йорданова Михайлова и Елица Нури Севкова
3 Съобщение за разрешение за строеж до Милена Красимирова Карамитева
4 Съобщение до Стоян Иванов Келешев
5 Съобщения до Альоша Костадинов Келешев, Вирджиния Стойкова Келешева, Елена Иванова Келешева и Катя Бойкова Мехмед
6 Съобщение до Стоян Стефанов Беширов
7 Съобщение до Красимир Атанасов Келешев
8 До Иван Стоянов Стефанов гр.Пловдив,ул."Кукуш"
9 До Стоян Стефанов Беширов гр. Неделино, Хотелски комплекс „Замъка"
10 Съобщение за замяна на недвижими имоти
 
centar.gif

ОБЩИНА

Общински съвет

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

.