Четвъртък, 21 Юни 2018
Съобщения
# Заглавие: Дата
1 Съобщение за откриване на нови работни места 19.06.18 10:38
2 Редовно заседание на Общински съвет на 22.06.2018г. от 16:00ч. 19.06.18 07:44
3 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 14.06.18 10:10
4 Обява за свободни работни места във Военно-въздушните сили и Сухопътни войски 22.05.18 13:49
5 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г. 22.05.18 07:51
6 Съобщение за публично обявявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 17.05.18 10:32
7 Приключи изпълнението на проект ,,Искрица за независим живот – комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда - Неделино“, предоставянето на социалната услуга е продължено за период от 12 месеца 24.04.18 12:08
8 Изготвен е и предложен за публично обсъждане Проект на правилник за организацията и дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 24.04.18 10:33
9 Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2018г. от 16:00ч. 19.04.18 10:06
10 Уведомление до Роман Ангелов Макаков, ул. "Цар Симеон" №157, 1303 - гр. София и протокол на комисия, назначена със заповед №403 от 07.11.2017 г. 10.04.18 15:41
11 Уведомление за публично обсъждане на проект на оздравителен план на Община Неделино 29.03.18 17:47
12 На 30.03.2018 г. от 08:00 ч. Община Неделино организира пролетно почистване на града 29.03.18 10:31
13 Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14:00ч. 20.03.18 08:04
14 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018 19.03.18 16:34
15 Предупреждение за лоши метереологични условия 26.02.18 08:47
16 Стартира кампания за безплатни кардиологични прегледи 05.02.18 09:02
17 На 07.03.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Неделино 02.02.18 11:50
18 Публикуван е проект на екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план 02.02.18 11:44
19 Изготвен е предварителен проект на Общ устройствен план 02.02.18 09:36
20 Стартира плащането на местни данъци и такси за 2018 г. 23.01.18 16:04
 
<< Начало < Предишна 1 3 4 5 6 > Край >>
Страница 1 от 6

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 19, 2018

Съобщение за откриване на нови работни места

„Електростроежи”АД, гр. Хасково, ул. „Патриарх Ефтимий” №1, търси да назначи от района на община Неделино работници на длъжност „Електромонтьор” на постоянна… ...[още]
Май 22, 2018

Обява за свободни работни места във Военно-въздушните сили и…

На основание Заповеди с №ОХ-355/24.04.2018г. и №ОХ-372/02.05.2018г. на Министъра на отбраната се обявява конкурс за набиране на  войници в Сухопътни войски и… ...[още]
Май 22, 2018

Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска…

Обява от 18.05.2018 г. за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обект: Урегулиран поземлен имот (УПИ III-273, кв.… ...[още]
.