Четвъртък, 14 Дек 2017
Съобщения
# Заглавие: Дата
1 Публикувани са 2 обяви за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост от 08.12.2017 г. 08.12.17 13:02
2 Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година 06.12.17 13:24
3 Обявен е за публично обсъждане текстът на Междинна оценка за изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014-2020 22.11.17 09:46
4 Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на план-сметка, необходима за определянето на такса битови отпадъци 17.11.17 15:50
5 Обявление за публично обсъждане на предложение за изменение на наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино 10.11.17 09:30
6 Съобщение до наследниците на Здравко Карамфилов Пашов, Никола Асенов Димчев, Тодор Митев Пашов и Златка Рашкова Пашова /с. Оградна, общ. Неделино/ 02.11.17 10:25
7 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г. 11.10.17 09:35
8 Обявление за публично обсъждане и текст на проектонаредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество 09.10.17 07:16
9 Съобщение за продължаване изпълнението на проект 06.10.17 09:49
10 Уведомление от Министерство на Здравеопазването 27.09.17 13:15
11 Обява за работа 27.09.17 13:13
12 Мерки за безопасност 10.08.17 15:36
13 Промяна на уличната регулация между квартали 56 и 58 03.08.17 15:48
14 Уведомление виза за проектиране 14.07.17 16:46
15 Уведомление ТСУ 03.07.17 11:39
16 Уведомление промяна на регулационни граници 01.06.17 12:29
17 Съобщение за одобрени работни места по проект "Обучения и заетост за младите хора" 01.06.17 09:14
18 Издадена виза за проектиране 22.05.17 12:50
19 Съобщение - профилактика на водните сондажни източници 18.05.17 08:24
20 Уведомление 16.05.17 14:42
 
<< Начало < Предишна 1 3 4 5 > Край >>
Страница 1 от 5

Съобщения - Уведомления - Обяви

Дек 06, 2017

Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година

Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 г., касаещо УПИ I - озеленяване, УПИ II - 541 и ПИ… ...[още]
Ное 17, 2017

Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на…

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ,  и чл.20 от Наредбата на общински съвет Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на… ...[още]

Времето

.