Съобщения
Понеделник, 20 Авг 2018
Съобщения
# Заглавие: Дата
1 Във връзка с честването на религиозния празник "Курбан Байрам" Община Неделино определя 2 пункта за изхвърляне на животински кожи и отпадъци 17.08.18 15:52
2 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 14.08.2018 г. 14.08.18 09:40
3 ДБТ - Бюлетин - Проучване на потребностите от работна сила 10.08.18 13:06
4 Извънредно заседание на Общински съвет на 08.08.2018г. от 15:00ч. 06.08.18 16:01
5 Желаещите да предоставят квартири под наем за дните на Фестивала - 7, 8 и 9 септември могат да подадат информация за това в Общинска администрация 23.07.18 15:11
6 Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2017 г. 28.06.18 13:23
7 Уведомление до Стоян Митков Младенов и Митко Здравков Тодоров 26.06.18 14:10
8 Публикации от м. юни във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 21.06.18 07:33
9 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 14.06.18 10:10
10 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г. 22.05.18 07:51
11 Съобщение за публично обявявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 17.05.18 10:32
12 Приключи изпълнението на проект ,,Искрица за независим живот – комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда - Неделино“, предоставянето на социалната услуга е продължено за период от 12 месеца 24.04.18 12:08
13 Изготвен е и предложен за публично обсъждане Проект на правилник за организацията и дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 24.04.18 10:33
14 Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2018г. от 16:00ч. 19.04.18 10:06
15 Уведомление до Роман Ангелов Макаков, ул. "Цар Симеон" №157, 1303 - гр. София и протокол на комисия, назначена със заповед №403 от 07.11.2017 г. 10.04.18 15:41
16 Уведомление за публично обсъждане на проект на оздравителен план на Община Неделино 29.03.18 17:47
17 На 30.03.2018 г. от 08:00 ч. Община Неделино организира пролетно почистване на града 29.03.18 10:31
18 Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14:00ч. 20.03.18 08:04
19 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018 19.03.18 16:34
20 Предупреждение за лоши метереологични условия 26.02.18 08:47
 
<< Начало < Предишна 1 3 4 5 6 > Край >>
Страница 1 от 6

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 17, 2018

Във връзка с честването на религиозния празник "Курбан…

Във връзка с честването на религиозният празник „Курбан Байрам“ и с цел недопускане разпространение на зарази Ви уведомяваме, че Община Неделино, организира… ...[още]
Юли 23, 2018

Желаещите да предоставят квартири под наем за дните на Фестивала - 7,…

Във връзка с провеждането на Седемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, Община Неделино се обръща… ...[още]
.