Понеделник, 17 Фев 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
21 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 03.12.2019 г. 03.12.19 13:00
22 Редовно заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 14:00ч. 29.11.19 13:34
23 Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за разходите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2020г. 28.11.19 11:41
24 Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г. 21.11.19 09:22
25 На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес 07.11.19 13:38
26 Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 06.11.19 13:58
27 Уведомление до Катя Иванова Карагьозова с копие до Здравко Иванов Петров за изготвен Акт за изменение (попълване) в одобрен кадастрален план 05.11.19 11:31
28 Тържествено заседание на Общински съвет на 04 ноември 2019г., от 15.00 часа в Народно читалище „Светлина-1938“ гр. Неделино 31.10.19 15:19
29 Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр. Неделино 14.10.19 10:35
30 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 08.10.2019 г. 08.10.19 14:44
31 Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за опасни метереологични условия – валежи на 04.10.2019 г. 04.10.19 07:25
32 За времето от 10:00 до 14:00 ч на 01.10.2019 г. ще бъде спряно водоподаването за всички квартали на Горно Неделино 01.10.19 09:15
33 Спиране на водоподаването за улиците „Баба Тонка” и „Метакса Гугински” 25.09.19 08:17
34 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба 19.09.19 12:28
35 Извънредно заседание на Общински съвет на 20.09.2019 г. от 15:00 ч. 19.09.19 07:27
36 Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2018 г. 11.09.19 12:02
37 На 04.09.2019 г. от 10:00 ч. ще се проведе разяснителна кампания за болестта „Африканска чума по свинете” в залата на Общински съвет – Неделино 28.08.19 15:45
38 Редовно заседание на Общински съвет на 30.08.2019г. от 14:00ч. 23.08.19 13:13
39 ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино 14.08.19 08:25
40 Покана за премахване на незаконни строежи на територията на община Неделино 05.08.19 14:25
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Край >>
Страница 2 от 11

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
Ян 21, 2020

ДБТ – Златоград стартира Младежка програма за заетост

Уведомяваме Ви, че Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Златоград, клон Неделино стартира Младежка програма за заетост при следните условия: Кандидатите да са на… ...[още]
Ян 13, 2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на…

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса,… ...[още]
.