Петък, 10 Април 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
21 Редовно заседание на Общински съвет на 14.01.2020г. от 14:00ч. 07.01.20 11:20
22 Доклад от ислушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Златоград 07.01.20 11:14
23 До всички собственици на имоти, които са претърпели имотни сделки в периода на изготвяне на кадастралната карта на гр. Неделино 02.01.20 13:58
24 Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели на Районен съд - Златоград 23.12.19 11:13
25 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 17.12.2019 г. 18.12.19 08:14
26 Редовно заседание на Общински съвет на 23.12.2019г. от 10:00ч. 16.12.19 14:21
27 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 10.12.2019 г. 10.12.19 11:49
28 Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2024 г. за Районен съд - Златоград 09.12.19 15:06
29 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 03.12.2019 г. 03.12.19 13:00
30 Редовно заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 14:00ч. 29.11.19 13:34
31 Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за разходите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2020г. 28.11.19 11:41
32 Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г. 21.11.19 09:22
33 На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес 07.11.19 13:38
34 Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 06.11.19 13:58
35 Уведомление до Катя Иванова Карагьозова с копие до Здравко Иванов Петров за изготвен Акт за изменение (попълване) в одобрен кадастрален план 05.11.19 11:31
36 Тържествено заседание на Общински съвет на 04 ноември 2019г., от 15.00 часа в Народно читалище „Светлина-1938“ гр. Неделино 31.10.19 15:19
37 Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр. Неделино 14.10.19 10:35
38 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 08.10.2019 г. 08.10.19 14:44
39 Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за опасни метереологични условия – валежи на 04.10.2019 г. 04.10.19 07:25
40 За времето от 10:00 до 14:00 ч на 01.10.2019 г. ще бъде спряно водоподаването за всички квартали на Горно Неделино 01.10.19 09:15
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Край >>
Страница 2 от 11

Съобщения - Уведомления - Обяви

Април 07, 2020

За времето от 09:00 до 17:00 часа жителите на долно Неделино нямат да…

Във връзка с авария на водопровод Ви информираме, че от „ВиК“ дружеството ни уведомиха, че за периода от 09:00 до 17:00 часа жителите на долно Неделино нямат… ...[още]
Април 01, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.