Вторник, 11 Авг 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
41 Смущения в електрозахранването поради планов ремонт, извършван от EVN 21.01.20 10:59
42 Съобщение за доброволно предаване на „Помещение“ №1 с площ 12 кв. м., находящо се в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и ключовете за същото 17.01.20 15:04
43 Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Неделино 13.01.20 15:12
44 Редовно заседание на Общински съвет на 14.01.2020г. от 14:00ч. 07.01.20 11:20
45 Доклад от ислушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Златоград 07.01.20 11:14
46 До всички собственици на имоти, които са претърпели имотни сделки в периода на изготвяне на кадастралната карта на гр. Неделино 02.01.20 13:58
47 Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели на Районен съд - Златоград 23.12.19 11:13
48 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 17.12.2019 г. 18.12.19 08:14
49 Редовно заседание на Общински съвет на 23.12.2019г. от 10:00ч. 16.12.19 14:21
50 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 10.12.2019 г. 10.12.19 11:49
51 Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2024 г. за Районен съд - Златоград 09.12.19 15:06
52 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 03.12.2019 г. 03.12.19 13:00
53 Редовно заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 14:00ч. 29.11.19 13:34
54 Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за разходите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2020г. 28.11.19 11:41
55 Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г. 21.11.19 09:22
56 На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес 07.11.19 13:38
57 Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 06.11.19 13:58
58 Уведомление до Катя Иванова Карагьозова с копие до Здравко Иванов Петров за изготвен Акт за изменение (попълване) в одобрен кадастрален план 05.11.19 11:31
59 Тържествено заседание на Общински съвет на 04 ноември 2019г., от 15.00 часа в Народно читалище „Светлина-1938“ гр. Неделино 31.10.19 15:19
60 Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр. Неделино 14.10.19 10:35
 
<< Начало < 1 3 5 6 7 8 9 10 > Край >>
Страница 3 от 13

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 01, 2020

Въвежда се режим на водоподаването в Неделино

Поради свръхпотребление на вода през последните 2 дни Ви уведомяваме, че ВиК въвежда режим на водоподаването за периода от 22:00 до 06:00 ч. на 01 срещу… ...[още]
Юли 30, 2020

Отстраняване на проблеми, свързани с невъзможност за отваряне сайта…

Във връзка с появили се оплаквания за невъзможност да се посети сайта на Община Неделино Ви информираме, че има промяна в DNS конфигурацията на Сайта,… ...[още]
Юли 27, 2020

Определени са пунктовете, на които ще бъдат приемани животинските…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия празник Курбан-байрям, животинските отпадни продукти от едър и дребен добитък… ...[още]
Юли 15, 2020

Информация за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.