Петък, 18 Окт 2019
Съобщения
# Заглавие: Дата
81 Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2017 г. 28.06.18 13:23
82 Уведомление до Стоян Митков Младенов и Митко Здравков Тодоров 26.06.18 14:10
83 Публикации от м. юни във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 21.06.18 07:33
84 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 14.06.18 10:10
85 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г. 22.05.18 07:51
86 Съобщение за публично обявявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 17.05.18 10:32
87 Приключи изпълнението на проект ,,Искрица за независим живот – комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда - Неделино“, предоставянето на социалната услуга е продължено за период от 12 месеца 24.04.18 12:08
88 Изготвен е и предложен за публично обсъждане Проект на правилник за организацията и дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 24.04.18 10:33
89 Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2018г. от 16:00ч. 19.04.18 10:06
90 Уведомление до Роман Ангелов Макаков, ул. "Цар Симеон" №157, 1303 - гр. София и протокол на комисия, назначена със заповед №403 от 07.11.2017 г. 10.04.18 15:41
91 Уведомление за публично обсъждане на проект на оздравителен план на Община Неделино 29.03.18 17:47
92 На 30.03.2018 г. от 08:00 ч. Община Неделино организира пролетно почистване на града 29.03.18 10:31
93 Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14:00ч. 20.03.18 08:04
94 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018 19.03.18 16:34
95 Предупреждение за лоши метереологични условия 26.02.18 08:47
96 Стартира кампания за безплатни кардиологични прегледи 05.02.18 09:02
97 На 07.03.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Неделино 02.02.18 11:50
98 Публикуван е проект на екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план 02.02.18 11:44
99 Изготвен е предварителен проект на Общ устройствен план 02.02.18 09:36
100 Стартира плащането на местни данъци и такси за 2018 г. 23.01.18 16:04
 
<< Начало < 1 2 3 5 7 8 9 10 > Край >>
Страница 5 от 10

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 14, 2019

Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно…

Заповед №346/17.09.2019г.14/10/2019, 11:39 , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр.… ...[още]
Окт 01, 2019

За времето от 10:00 до 14:00 ч на 01.10.2019 г. ще бъде спряно…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с ремонтни дейности на ул. „Метакса Гугински“ Ви уведомявам, че временно ще бъде прекъснато водоподаването на… ...[още]
Септ 25, 2019

Спиране на водоподаването за улиците „Баба Тонка” и „Метакса Гугински”

ВИК ЕООД СМОЛЯН Ви уведомява, че във връзка с реконструкция на ул. „Метакса Гугински” ще бъде спряно водоподаването на ул. „Баба Тонка” и ул. „Метакса… ...[още]
Септ 11, 2019

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на…

П  О  К  А  Н  АЗАПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕНА ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО КЪМ 31.12.2018 г.  На основание чл.140, ал.4 от Закона за… ...[още]
.