Петък, 18 Окт 2019
Съобщения
# Заглавие: Дата
101 Съобщение до Данчо Асенов Минчев, гр. Хасково, общ. Хасково, ул. "Хайдут Велко" №8 за изготвен проект за ПУП-ПР в кв. 3 по плана на с. Средец 05.01.18 09:12
102 Покана за публично обсъждане на Бюджет 2018 г. на Община Неделино 04.01.18 18:05
103 Извънредно заседание на Общински съвет на 22.12.2017г. от 14:00ч. 19.12.17 14:32
104 Публикувани са 2 обяви за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост от 08.12.2017 г. 08.12.17 13:02
105 Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година 06.12.17 13:24
106 Обявен е за публично обсъждане текстът на Междинна оценка за изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014-2020 22.11.17 09:46
107 Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на план-сметка, необходима за определянето на такса битови отпадъци 17.11.17 15:50
108 Обявление за публично обсъждане на предложение за изменение на наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино 10.11.17 09:30
109 Съобщение до наследниците на Здравко Карамфилов Пашов, Никола Асенов Димчев, Тодор Митев Пашов и Златка Рашкова Пашова /с. Оградна, общ. Неделино/ 02.11.17 10:25
110 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г. 11.10.17 09:35
111 Обявление за публично обсъждане и текст на проектонаредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество 09.10.17 07:16
112 Съобщение за продължаване изпълнението на проект 06.10.17 09:49
113 Уведомление от Министерство на Здравеопазването 27.09.17 13:15
114 Обява за работа 27.09.17 13:13
115 Мерки за безопасност 10.08.17 15:36
116 Промяна на уличната регулация между квартали 56 и 58 03.08.17 15:48
117 Уведомление виза за проектиране 14.07.17 16:46
118 Уведомление ТСУ 03.07.17 11:39
119 Уведомление промяна на регулационни граници 01.06.17 12:29
120 Съобщение за одобрени работни места по проект "Обучения и заетост за младите хора" 01.06.17 09:14
 
<< Начало < 1 2 3 4 6 8 9 10 > Край >>
Страница 6 от 10

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 14, 2019

Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно…

Заповед №346/17.09.2019г.14/10/2019, 11:39 , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр.… ...[още]
Окт 01, 2019

За времето от 10:00 до 14:00 ч на 01.10.2019 г. ще бъде спряно…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с ремонтни дейности на ул. „Метакса Гугински“ Ви уведомявам, че временно ще бъде прекъснато водоподаването на… ...[още]
Септ 25, 2019

Спиране на водоподаването за улиците „Баба Тонка” и „Метакса Гугински”

ВИК ЕООД СМОЛЯН Ви уведомява, че във връзка с реконструкция на ул. „Метакса Гугински” ще бъде спряно водоподаването на ул. „Баба Тонка” и ул. „Метакса… ...[още]
Септ 11, 2019

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на…

П  О  К  А  Н  АЗАПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕНА ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО КЪМ 31.12.2018 г.  На основание чл.140, ал.4 от Закона за… ...[още]
.