Понеделник, 17 Фев 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
101 Прессъобщение във връзка с предстояща начална пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 15.10.18 10:56
102 Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 11.10.18 16:22
103 Обявени са свободни работни места по проект „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“, договор BG05M9OP001-2.010-0262-C01, процедура BG05M9OP001-2.010 - "Развитие на социалното предприемачество" 26.09.18 08:26
104 Покана за публично обсъждане на проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Неделино 13.09.18 12:14
105 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 12.09.18 12:10
106 Съобщение за утвъждаване на санитарно-охранителна зона на находище за минерални води "Неделино" 22.08.18 07:45
107 Желаещите да предоставят квартири под наем за дните на Фестивала - 7, 8 и 9 септември могат да подадат информация за това в Общинска администрация 23.07.18 15:11
108 Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2017 г. 28.06.18 13:23
109 Уведомление до Стоян Митков Младенов и Митко Здравков Тодоров 26.06.18 14:10
110 Публикации от м. юни във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 21.06.18 07:33
111 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 14.06.18 10:10
112 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г. 22.05.18 07:51
113 Съобщение за публично обявявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 17.05.18 10:32
114 Приключи изпълнението на проект ,,Искрица за независим живот – комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда - Неделино“, предоставянето на социалната услуга е продължено за период от 12 месеца 24.04.18 12:08
115 Изготвен е и предложен за публично обсъждане Проект на правилник за организацията и дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 24.04.18 10:33
116 Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2018г. от 16:00ч. 19.04.18 10:06
117 Уведомление до Роман Ангелов Макаков, ул. "Цар Симеон" №157, 1303 - гр. София и протокол на комисия, назначена със заповед №403 от 07.11.2017 г. 10.04.18 15:41
118 Уведомление за публично обсъждане на проект на оздравителен план на Община Неделино 29.03.18 17:47
119 На 30.03.2018 г. от 08:00 ч. Община Неделино организира пролетно почистване на града 29.03.18 10:31
120 Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14:00ч. 20.03.18 08:04
 
<< Начало < 1 2 3 4 6 8 9 10 > Край >>
Страница 6 от 11

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
Ян 21, 2020

ДБТ – Златоград стартира Младежка програма за заетост

Уведомяваме Ви, че Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Златоград, клон Неделино стартира Младежка програма за заетост при следните условия: Кандидатите да са на… ...[още]
Ян 13, 2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на…

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса,… ...[още]
.