Понеделник, 09 Дек 2019
Съобщения
# Заглавие: Дата
101 Уведомление за публично обсъждане на проект на оздравителен план на Община Неделино 29.03.18 17:47
102 На 30.03.2018 г. от 08:00 ч. Община Неделино организира пролетно почистване на града 29.03.18 10:31
103 Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14:00ч. 20.03.18 08:04
104 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018 19.03.18 16:34
105 Предупреждение за лоши метереологични условия 26.02.18 08:47
106 Стартира кампания за безплатни кардиологични прегледи 05.02.18 09:02
107 На 07.03.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Неделино 02.02.18 11:50
108 Публикуван е проект на екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план 02.02.18 11:44
109 Изготвен е предварителен проект на Общ устройствен план 02.02.18 09:36
110 Стартира плащането на местни данъци и такси за 2018 г. 23.01.18 16:04
111 Съобщение до Данчо Асенов Минчев, гр. Хасково, общ. Хасково, ул. "Хайдут Велко" №8 за изготвен проект за ПУП-ПР в кв. 3 по плана на с. Средец 05.01.18 09:12
112 Покана за публично обсъждане на Бюджет 2018 г. на Община Неделино 04.01.18 18:05
113 Извънредно заседание на Общински съвет на 22.12.2017г. от 14:00ч. 19.12.17 14:32
114 Публикувани са 2 обяви за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост от 08.12.2017 г. 08.12.17 13:02
115 Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година 06.12.17 13:24
116 Обявен е за публично обсъждане текстът на Междинна оценка за изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014-2020 22.11.17 09:46
117 Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на план-сметка, необходима за определянето на такса битови отпадъци 17.11.17 15:50
118 Обявление за публично обсъждане на предложение за изменение на наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино 10.11.17 09:30
119 Съобщение до наследниците на Здравко Карамфилов Пашов, Никола Асенов Димчев, Тодор Митев Пашов и Златка Рашкова Пашова /с. Оградна, общ. Неделино/ 02.11.17 10:25
120 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г. 11.10.17 09:35
 
<< Начало < 1 2 3 4 6 8 9 10 > Край >>
Страница 6 от 10

Съобщения - Уведомления - Обяви

Дек 09, 2019

Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2020Г.-2024Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД –ЗЛАТОГРАД В изпълнение на Решение № 6 от 09.12.2019г.,… ...[още]
Ное 28, 2019

Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за…

УВЕДОМЛЕНИЕпо чл.66 от АПК  Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно… ...[още]
Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.