Понеделник, 09 Дек 2019
Съобщения
# Заглавие: Дата
121 Обявление за публично обсъждане и текст на проектонаредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество 09.10.17 07:16
122 Съобщение за продължаване изпълнението на проект 06.10.17 09:49
123 Уведомление от Министерство на Здравеопазването 27.09.17 13:15
124 Обява за работа 27.09.17 13:13
125 Мерки за безопасност 10.08.17 15:36
126 Промяна на уличната регулация между квартали 56 и 58 03.08.17 15:48
127 Уведомление виза за проектиране 14.07.17 16:46
128 Уведомление ТСУ 03.07.17 11:39
129 Уведомление промяна на регулационни граници 01.06.17 12:29
130 Съобщение за одобрени работни места по проект "Обучения и заетост за младите хора" 01.06.17 09:14
131 Издадена виза за проектиране 22.05.17 12:50
132 Съобщение - профилактика на водните сондажни източници 18.05.17 08:24
133 Уведомление 16.05.17 14:42
134 Възобновява дейноста си Обществената трапезария в гр. Неделино 12.05.17 13:07
135 Изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника 09.05.17 09:27
136 Съобщение за възможност за посещение във фирма "Теклас" 05.05.17 12:15
137 Съобщение за разрешение за строеж до Милена Красимирова Карамитева 04.05.17 14:24
138 Поздравителен адрес по повод Гергьовден /2017г./ 04.05.17 13:20
139 Съобщение - интервюта във фирма "Теклас" 03.05.17 15:39
140 Обява свободни работни места детска градина "Пролет" - гр. Неделино 03.05.17 08:39
 
<< Начало < 1 2 3 4 5 7 9 10 > Край >>
Страница 7 от 10

Съобщения - Уведомления - Обяви

Дек 09, 2019

Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2020Г.-2024Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД –ЗЛАТОГРАД В изпълнение на Решение № 6 от 09.12.2019г.,… ...[още]
Ное 28, 2019

Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за…

УВЕДОМЛЕНИЕпо чл.66 от АПК  Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно… ...[още]
Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.