Понеделник, 17 Фев 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
121 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018 19.03.18 16:34
122 Предупреждение за лоши метереологични условия 26.02.18 08:47
123 Стартира кампания за безплатни кардиологични прегледи 05.02.18 09:02
124 На 07.03.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Неделино 02.02.18 11:50
125 Публикуван е проект на екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план 02.02.18 11:44
126 Изготвен е предварителен проект на Общ устройствен план 02.02.18 09:36
127 Стартира плащането на местни данъци и такси за 2018 г. 23.01.18 16:04
128 Съобщение до Данчо Асенов Минчев, гр. Хасково, общ. Хасково, ул. "Хайдут Велко" №8 за изготвен проект за ПУП-ПР в кв. 3 по плана на с. Средец 05.01.18 09:12
129 Покана за публично обсъждане на Бюджет 2018 г. на Община Неделино 04.01.18 18:05
130 Извънредно заседание на Общински съвет на 22.12.2017г. от 14:00ч. 19.12.17 14:32
131 Публикувани са 2 обяви за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост от 08.12.2017 г. 08.12.17 13:02
132 Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година 06.12.17 13:24
133 Обявен е за публично обсъждане текстът на Междинна оценка за изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014-2020 22.11.17 09:46
134 Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на план-сметка, необходима за определянето на такса битови отпадъци 17.11.17 15:50
135 Обявление за публично обсъждане на предложение за изменение на наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино 10.11.17 09:30
136 Съобщение до наследниците на Здравко Карамфилов Пашов, Никола Асенов Димчев, Тодор Митев Пашов и Златка Рашкова Пашова /с. Оградна, общ. Неделино/ 02.11.17 10:25
137 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г. 11.10.17 09:35
138 Обявление за публично обсъждане и текст на проектонаредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество 09.10.17 07:16
139 Съобщение за продължаване изпълнението на проект 06.10.17 09:49
140 Уведомление от Министерство на Здравеопазването 27.09.17 13:15
 
<< Начало < 1 2 3 4 5 7 9 10 > Край >>
Страница 7 от 11

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
Ян 21, 2020

ДБТ – Златоград стартира Младежка програма за заетост

Уведомяваме Ви, че Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Златоград, клон Неделино стартира Младежка програма за заетост при следните условия: Кандидатите да са на… ...[още]
Ян 13, 2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на…

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса,… ...[още]
.