Понеделник, 09 Дек 2019
Съобщения
# Заглавие: Дата
141 Покана за информационна среща с Областен информационен център - Смолян 28.04.17 09:44
142 Почистване за Гергьовден 27.04.17 08:54
143 Покана-молба за спонсорство/дарение 21.04.17 07:14
144 Обява за отдаване под наем на общ. имоти от 19.04.2017 19.04.17 14:25
145 Покана за публично обсъждане на отчета на "Бюджет-2016" 04.04.17 09:33
146 Информация във връзка с кандидатстване на Община Неделино в процедура за компостираща инстлация и инсталация за предварително третиране на ТБО 03.04.17 12:02
147 Заповед за вземане на мерки срещу пожари в пожароопасния сезон от 23.03.17г. до 15.11.17г. 27.03.17 14:40
148 Съобщение до Стоян Иванов Келешев 23.02.17 15:20
149 Обявени вакантни длъжности в Сухопътни войски 09.02.17 10:37
150 Указания на Районна Служба ПБЗН-Златград за предпазване от пожари 08.02.17 14:51
151 Разяснителна кампания по създаването на кадастрална карта, кадастрални регистри и общия устройствен план на Неделино 06.02.17 10:39
152 Справки за просрочени задължения към Община Неделино 02.02.17 13:05
153 Съобщения до Альоша Костадинов Келешев, Вирджиния Стойкова Келешева, Елена Иванова Келешева и Катя Бойкова Мехмед 30.01.17 09:51
154 Съобщение до Стоян Стефанов Беширов 25.01.17 08:59
155 Уведомление за инвестиционно предложение 25.01.17 08:43
156 Информация за условията на работа и дейността на ЦОП - Неделино 20.01.17 14:27
157 Променени условия за записване, отписване и преместване на децата в детските градини 19.01.17 10:46
158 Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землището на гр. Неделино 19.01.17 09:45
159 Заповед регламентираща начина на движение на МПС във връзка с усложнената пътна обстановка 11.01.17 16:11
160 Съобщение до Красимир Атанасов Келешев 10.01.17 09:49
 
<< Начало < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Край >>
Страница 8 от 10

Съобщения - Уведомления - Обяви

Дек 09, 2019

Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2020Г.-2024Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД –ЗЛАТОГРАД В изпълнение на Решение № 6 от 09.12.2019г.,… ...[още]
Ное 28, 2019

Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за…

УВЕДОМЛЕНИЕпо чл.66 от АПК  Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно… ...[още]
Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.