Петък, 10 Април 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
141 Обявен е за публично обсъждане текстът на Междинна оценка за изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014-2020 22.11.17 09:46
142 Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на план-сметка, необходима за определянето на такса битови отпадъци 17.11.17 15:50
143 Обявление за публично обсъждане на предложение за изменение на наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино 10.11.17 09:30
144 Съобщение до наследниците на Здравко Карамфилов Пашов, Никола Асенов Димчев, Тодор Митев Пашов и Златка Рашкова Пашова /с. Оградна, общ. Неделино/ 02.11.17 10:25
145 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г. 11.10.17 09:35
146 Обявление за публично обсъждане и текст на проектонаредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество 09.10.17 07:16
147 Съобщение за продължаване изпълнението на проект 06.10.17 09:49
148 Уведомление от Министерство на Здравеопазването 27.09.17 13:15
149 Обява за работа 27.09.17 13:13
150 Мерки за безопасност 10.08.17 15:36
151 Промяна на уличната регулация между квартали 56 и 58 03.08.17 15:48
152 Уведомление виза за проектиране 14.07.17 16:46
153 Уведомление ТСУ 03.07.17 11:39
154 Уведомление промяна на регулационни граници 01.06.17 12:29
155 Съобщение за одобрени работни места по проект "Обучения и заетост за младите хора" 01.06.17 09:14
156 Издадена виза за проектиране 22.05.17 12:50
157 Съобщение - профилактика на водните сондажни източници 18.05.17 08:24
158 Уведомление 16.05.17 14:42
159 Възобновява дейноста си Обществената трапезария в гр. Неделино 12.05.17 13:07
160 Изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника 09.05.17 09:27
 
<< Начало < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Край >>
Страница 8 от 11

Съобщения - Уведомления - Обяви

Април 07, 2020

За времето от 09:00 до 17:00 часа жителите на долно Неделино нямат да…

Във връзка с авария на водопровод Ви информираме, че от „ВиК“ дружеството ни уведомиха, че за периода от 09:00 до 17:00 часа жителите на долно Неделино нямат… ...[още]
Април 01, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.