Вторник, 11 Авг 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
141 Публикации от м. юни във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 21.06.18 07:33
142 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ 14.06.18 10:10
143 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г. 22.05.18 07:51
144 Съобщение за публично обявявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 17.05.18 10:32
145 Приключи изпълнението на проект ,,Искрица за независим живот – комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда - Неделино“, предоставянето на социалната услуга е продължено за период от 12 месеца 24.04.18 12:08
146 Изготвен е и предложен за публично обсъждане Проект на правилник за организацията и дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 24.04.18 10:33
147 Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2018г. от 16:00ч. 19.04.18 10:06
148 Уведомление до Роман Ангелов Макаков, ул. "Цар Симеон" №157, 1303 - гр. София и протокол на комисия, назначена със заповед №403 от 07.11.2017 г. 10.04.18 15:41
149 Уведомление за публично обсъждане на проект на оздравителен план на Община Неделино 29.03.18 17:47
150 На 30.03.2018 г. от 08:00 ч. Община Неделино организира пролетно почистване на града 29.03.18 10:31
151 Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14:00ч. 20.03.18 08:04
152 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018 19.03.18 16:34
153 Предупреждение за лоши метереологични условия 26.02.18 08:47
154 Стартира кампания за безплатни кардиологични прегледи 05.02.18 09:02
155 На 07.03.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Неделино 02.02.18 11:50
156 Публикуван е проект на екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план 02.02.18 11:44
157 Изготвен е предварителен проект на Общ устройствен план 02.02.18 09:36
158 Стартира плащането на местни данъци и такси за 2018 г. 23.01.18 16:04
159 Съобщение до Данчо Асенов Минчев, гр. Хасково, общ. Хасково, ул. "Хайдут Велко" №8 за изготвен проект за ПУП-ПР в кв. 3 по плана на с. Средец 05.01.18 09:12
160 Покана за публично обсъждане на Бюджет 2018 г. на Община Неделино 04.01.18 18:05
 
<< Начало < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Край >>
Страница 8 от 13

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 01, 2020

Въвежда се режим на водоподаването в Неделино

Поради свръхпотребление на вода през последните 2 дни Ви уведомяваме, че ВиК въвежда режим на водоподаването за периода от 22:00 до 06:00 ч. на 01 срещу… ...[още]
Юли 30, 2020

Отстраняване на проблеми, свързани с невъзможност за отваряне сайта…

Във връзка с появили се оплаквания за невъзможност да се посети сайта на Община Неделино Ви информираме, че има промяна в DNS конфигурацията на Сайта,… ...[още]
Юли 27, 2020

Определени са пунктовете, на които ще бъдат приемани животинските…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия празник Курбан-байрям, животинските отпадни продукти от едър и дребен добитък… ...[още]
Юли 15, 2020

Информация за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.