Събота, 06 Юни 2020
Начало Нормативни документи Програма ОПР 2014- 2020 г.
ОБЩИНСКИ ПЛАН 2014 – 2020
Facebook
Четвъртък, 09 Окт 2014 16:22

 

Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е документално осигуряване на управлението за развитие на община Неделино през следващите седем години. Териториалният обхват на ОПР включва гр. Неделино, с. Бурево, с. Върлино, с. Върли дол, с. Гърнати, с.Дуня, с. Диманово, с.Еленка, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, с. Кундево, с. Оградна, с.Средец, с. Тънка бара. Времето за изпълнението на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по плана доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана и конкретна програма за действие.

 

 Общинския план за развитие 2014 - 2020г. 


 

 

Общински съвет

.