Събота, 24 Юни 2017
Покана за публично обсъждане на отчета на "Бюджет-2016"
Вторник, 04 Април 2017 09:33

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2016 г.:

xlsB3_2016_4_710704/04/2017, 10:38

xlsIB3_2016_4_7107_KSF04/04/2017, 10:38

xlsIB3_2016_4_7107_RA04/04/2017, 10:39

Списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г.:

xlsxkr_2016_4_710704/04/2017, 10:41

Справка за състоянието на общинския дълг:

pdfОтчет Общински дълг за 2016г.04/04/2017, 10:44

 

 
<<Назад
centar.gif

ОБЩИНА

Общински съвет

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

.