Четвъртък, 02 Юли 2020
Възобновява дейноста си Обществената трапезария в гр. Неделино
Facebook
Петък, 12 Май 2017 13:07

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ОПЕРАЦИЯ ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2019”

След кратко прекъсване Обществената трапезария в гр. Неделино възобновява дейността си от 15.05.2017 г. С всички лица, които до сега са получавали обяд ще бъдат подписани допълнителни споразумения към договорите, а желаещите да се включат в проекта могат да подават Заявления- декларация по образец в деловодството на община Неделино.

На 04.05.2017 г. Кметът на община Неделино,  г-н Боян Кехайов подписа Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0068-C01, с което се удължава срока за реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино – 2016 г.” до 30.04.2018 г.

Проектът „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино -2016” се изпълнява от община Неделино от м. август 2016 г. В него са включени 100 лица, представители на целевите групи:
   - лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;
   - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпобагане";
   - самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
   - скитащи и бездомни деца и лица; - лица от уязвими групи -граждани на трети страни;

За допълнителна информация тел.: 03072 92 92 или в сградата на Община Неделино, ет. 3, стая 305.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.