Понеделник, 30 Март 2020
Възобновява дейноста си Обществената трапезария в гр. Неделино
Петък, 12 Май 2017 13:07

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ОПЕРАЦИЯ ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2019”

След кратко прекъсване Обществената трапезария в гр. Неделино възобновява дейността си от 15.05.2017 г. С всички лица, които до сега са получавали обяд ще бъдат подписани допълнителни споразумения към договорите, а желаещите да се включат в проекта могат да подават Заявления- декларация по образец в деловодството на община Неделино.

На 04.05.2017 г. Кметът на община Неделино,  г-н Боян Кехайов подписа Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0068-C01, с което се удължава срока за реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино – 2016 г.” до 30.04.2018 г.

Проектът „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино -2016” се изпълнява от община Неделино от м. август 2016 г. В него са включени 100 лица, представители на целевите групи:
   - лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;
   - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпобагане";
   - самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
   - скитащи и бездомни деца и лица; - лица от уязвими групи -граждани на трети страни;

За допълнителна информация тел.: 03072 92 92 или в сградата на Община Неделино, ет. 3, стая 305.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
Март 09, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението”…

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за очаквани значителни валежи от дъжд на… ...[още]
.