Вторник, 17 Окт 2017
Договор за сътрудничество
Петък, 15 Септ 2017 07:09
dogovor1 На 13 септември 2017г. в община Неделино се проведе работна среща между Кмета на община Неделино Боян Кехайов и Ректора на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий"- проф.д-р Христо Бонджолов.
По време на работната среща бяха обсъдени възможностите за реализиране на съвместни дейности свързани с развитието на туризма в региона, проучването и разработването на археологическите обекти на територията на община Неделино.
За целта беше сключен Договор за сътрудничество.
В срещата участваше и доц.д-р Росина Костова-Директор на Центъра за геоархеология и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHCE).
Договорено беше Центърът по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране  да разработи и представи на община Неделино научни доклади-обосновки на основните идеи за развитие на археологически туризъм, включително да изработи съпътстващи картосхеми и други приложения във връзка с подготовката на проекти за културно-исторически туризъм през 2018г.
dogovor3Със сключването на договора по време на срещата, Кметът на общината се надява, че чрез разкриването на археологически обекти община Неделино ще се превърне в притегателен център за туристите. Очакванията са те да стартират още през 2018г.
   
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 06, 2017

Съобщение за влошаващи се метереологични условия

По повод постъпило предупреждение в община Неделино от Националния институт по метеорология и хидрология – БАН Ви уведомяваме за очаквани опасни метеорологични… ...[още]
Окт 06, 2017

Съобщение за продължаване изпълнението на проект

Продължава изпълнението на проект ,,Искрица за независим живот –комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда -… ...[още]

Времето

ОБЩИНА

Общински съвет

.