Понеделник, 11 Дек 2017
Договор за сътрудничество
Петък, 15 Септ 2017 07:09
dogovor1 На 13 септември 2017г. в община Неделино се проведе работна среща между Кмета на община Неделино Боян Кехайов и Ректора на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий"- проф.д-р Христо Бонджолов.
По време на работната среща бяха обсъдени възможностите за реализиране на съвместни дейности свързани с развитието на туризма в региона, проучването и разработването на археологическите обекти на територията на община Неделино.
За целта беше сключен Договор за сътрудничество.
В срещата участваше и доц.д-р Росина Костова-Директор на Центъра за геоархеология и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHCE).
Договорено беше Центърът по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране  да разработи и представи на община Неделино научни доклади-обосновки на основните идеи за развитие на археологически туризъм, включително да изработи съпътстващи картосхеми и други приложения във връзка с подготовката на проекти за културно-исторически туризъм през 2018г.
dogovor3Със сключването на договора по време на срещата, Кметът на общината се надява, че чрез разкриването на археологически обекти община Неделино ще се превърне в притегателен център за туристите. Очакванията са те да стартират още през 2018г.
   
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Дек 06, 2017

Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година

Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 г., касаещо УПИ I - озеленяване, УПИ II - 541 и ПИ… ...[още]
Ное 17, 2017

Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на…

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ,  и чл.20 от Наредбата на общински съвет Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на… ...[още]

Времето

ОБЩИНА

Общински съвет

.