Четвъртък, 02 Юли 2020
Четвъртък, 07 Юли 2016 11:59

На основание чл.61, ал.З, от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица съгласно чл.131, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ, че е издадена Заповед №284/05.05.2016г. на Кмета на Община Неделино за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на част от ПИ 004561 в местност "Бърчина", землище гр. Неделино по КВС,общ.Неделино, като се образуват 5 Урегулирани поземлени имота.Заповедта и документите послужили за издаването и се намират  в Общинска Администрация гр.Неделино на ул."Александър Стамболийски" №104,етаж 3, стая №301.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението чрез община Неделино до Административен съд   р.Смолян.

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.