Вторник, 26 Май 2020
Извънредно заседание на Общински съвет на 22.05.2020г. от 10:00ч.
Facebook
Вторник, 19 Май 2020 14:51

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 , чл.55, ал.2 и ал.3,т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 22.05.2020г. /Петък / от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за награждаване на просветни и културни дейци по повод 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК 4-Образование, култура и човешки ресурси.

2. Предложение за награждаване на просветни и културни дейци по повод 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост от група Общински съветници-д-р Румен Младенов, инж.Огнян Бабачев и д-р Светозар Любомиров.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК 4-Образование, култура и човешки ресурси.

3. Други.

 

Инж.Стойко Еленов…/п/.. /печат/
Председател на Общински съвет
гр.Неделино 

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
Април 30, 2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ…

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община… ...[още]
.