Четвъртък, 21 Ное 2019
Вторник, 13 Септ 2016 14:31

 

П О К А Н А

 
Настоятелството при НЧ „Светлина-1938" кани всички членове на читалището на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 септември от 14:00 часа в салона на читалището.

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на решение за кандидатстване на НЧ „Светлина-1938" по ПРСР 2014 – 2020, мярка 7„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктора" със следните проекти: „Текущ ремонт и обновяване на сграда с културно значение читалище „Светлина-1938"гр.Неделино".

 

 Докладва: Милен Личев – председател на НЧ „Светлина-1938" гр.Неделино.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.