Четвъртък, 02 Юли 2020
Вторник, 13 Септ 2016 14:31

 

П О К А Н А

 
Настоятелството при НЧ „Светлина-1938" кани всички членове на читалището на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 септември от 14:00 часа в салона на читалището.

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на решение за кандидатстване на НЧ „Светлина-1938" по ПРСР 2014 – 2020, мярка 7„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктора" със следните проекти: „Текущ ремонт и обновяване на сграда с културно значение читалище „Светлина-1938"гр.Неделино".

 

 Докладва: Милен Личев – председател на НЧ „Светлина-1938" гр.Неделино.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.