Понеделник, 24 Септ 2018
Набиране на кандидати за приемане на военна служба
Сряда, 27 Септ 2017 13:07
1. Със заповеди ОХ №-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности от Сухопътните войски и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:
  • 1.1.За Военно формирование 28330 - Смолян - 73 длъжности.
  • 1.2.За Военно формирование 54060 - Благоевград - 30 длъжности.
  • 1.3.За Военно формирование 54990 - Враца - 30 длъжности.
  • 1.4.За Военно формирование 24490 - Асеновград - 20 длъжности.
  • 1.5.За Военно формирование 54100 - Ямбол - 15 длъжности.
  • 1.6.За Военно формирование 28610 - София - 20 длъжности.
2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за водене на военен отчет – Община Неделино за:
  • 2.1.Наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.
  • 2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.
  • 2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.
3. Документите за обявените длъжности се подават до 07.11.2017г. във Военно окръжие -Смолян или Офиса за водене на военен отчет – Община Неделино.
4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават от Военно окръжие - Смолян.
Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg
Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие Смолян
0897000766 – Офис за водене на военен отчет Община Неделино
 
.