Понеделник, 24 Септ 2018
Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018
Понеделник, 19 Март 2018 16:34
Обява от 19.03.2018 г. за конкурс за отдаване под наем на имот публ. общ. собственост представляващ обект „Клинична лаборатория” (1ет. в общ. сграда в УПИ I, кв. 92 по плана на гр. Неделино)
 
.