Четвъртък, 14 Дек 2017
Община Неделино получава допълнително в годишния си бюджет 450 000 лв.
Четвъртък, 27 Юли 2017 20:05
С постановление на Министерски съвет община Неделино получава допълнително в годишния си бюджет 450 000 лв. предназначени за рехабилитация на улици и пътища, съобщи кметът Боян Кехайов.
Той допълни, че към момента общинската пътна мрежа и улиците в населените места са в окаяно състояние, като средствата отпускани за тяхната поддръжка и рехабилитация са крайно недостатъчни и че ще използва отпуснатия капиталов ресурс за подобряване инфраструктурата на няколко обекта, тъй като тя е важно условие не само за по-добра бизнес среда, но и за качеството на живот и сигурността на хората.
Основно значение за транспортната система имат реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа на регионално равнище до главните транспортни коридори, както и тези на територията на общините. Това ще улесни придвижването и комуникациите между отделните населени места, което е важна предпоставка за регионално развитие и заетост.
В заключение кметът на община Неделино Боян Кехайов сподели, че въпреки затрудненото финансово състояние, в което се намира общината, срещна своевременна проява на разбиране и подкрепа от страна на Правителството.
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Дек 06, 2017

Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 година

Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 г., касаещо УПИ I - озеленяване, УПИ II - 541 и ПИ… ...[още]
Ное 17, 2017

Уведомление за публично обсъждане на предложение на проект на…

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ,  и чл.20 от Наредбата на общински съвет Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на… ...[още]

Времето

ОБЩИНА

Общински съвет

.