Понеделник, 24 Септ 2018
Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2017 г.
Четвъртък, 28 Юни 2018 13:23

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет  гр. Неделино  отправя покана за участие в публично обсъждане   на отчета за изпълнение на бюджета на Община Неделино за 2017 г.

Обсъждането ще се проведе на 11.07.2018 г. от 14.00  часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино.  Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 104, стая № 12 или на интернет страницата на общината – www.nedelino.bg.

 Приложения:
1. Покана за публично обсъждане
2. Докладна записка - Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2017 г.
3. Приложение 1
4. Приложение 2

 
.