Петък, 14 Дек 2018

Отчети за изпълнение на бюджета

На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/2015 г. на МФ, Община Неделино, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Неделино за периода:

 

Тримесечни отчети за ИСО-бюджет 2018г. (3)

Месечни отчети за ИСО-бюджет 2018г. (10)

Тримесечни отчети за ИСО - бюджет 2017г. (4)

Месечни отчети за ИСО-бюджет 2017г. (12)

Община Неделино www.nedelino.bg

ОБЩИНА

Общински съвет

.