Вторник, 18 Фев 2020
Подаване на заявления за подмяна на документи за самоличност може да се извърши и в Участък „Полиция” – гр. Неделино на 29.01.2020 г.
Сряда, 22 Ян 2020 11:45

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че ОД на МВР-Смолян ще разкрие мобилна приемна за смяна на личните документи за самоличност в Участък „Полиция“ гр.Неделино.

Желаещите да подадат заявления за подмяна на документите си за самоличност могат да го направят на 29.01.2020г. /сряда/ за времето от 09:00 до 16:00 часа в сградата на Участък „Полиция“ гр.Неделино.

От предоставената възможност могат да се възползват всички лица, на които сроковете за валидност на документите им за самоличност изтичат  през 2020г. независимо от месеца.

Заплащането на таксите може да бъде направено в брой или чрез банкова карта в самия участък.

Не подлежат на смяна документи, в които е отразено, че са безсрочни.

Жителите от отдалечените населени места могат да упълномощят кметове, кметски наместници или друго лице посочено от тях за получаване на готовите документи за самоличност.

 

От Община Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
Ян 21, 2020

ДБТ – Златоград стартира Младежка програма за заетост

Уведомяваме Ви, че Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Златоград, клон Неделино стартира Младежка програма за заетост при следните условия: Кандидатите да са на… ...[още]
Ян 13, 2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на…

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса,… ...[още]
.