Четвъртък, 02 Юли 2020
Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК
Facebook
Вторник, 27 Септ 2016 10:09

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ГР. НЕДЕЛИНО

 

ПОКАНА

 

за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум насрочени за 6 ноември 2016г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс кметът на общината Ви кани на 30.09.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Неделино , ул.“Александър Стамболийски“№104, ет.5 за провеждане на  консултации за определяне на съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум насрочени за 6 ноември 2016г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно чл.91, ал.2 от Изборния кодекс при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

 1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Боян Кехайов

Кмет на Община Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.