Четвъртък, 21 Ное 2019
Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК
Вторник, 27 Септ 2016 10:09

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ГР. НЕДЕЛИНО

 

ПОКАНА

 

за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум насрочени за 6 ноември 2016г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс кметът на общината Ви кани на 30.09.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Неделино , ул.“Александър Стамболийски“№104, ет.5 за провеждане на  консултации за определяне на съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум насрочени за 6 ноември 2016г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно чл.91, ал.2 от Изборния кодекс при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

 1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Боян Кехайов

Кмет на Община Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.