Вторник, 18 Юни 2019
Покана за публично обсъждане Проект на план за финансово оздравяване на Община Неделино 2019-2021 г.
Сряда, 03 Април 2019 18:45

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публичните финанси обявявам:

УВЕДОМЯВА

че е изготвен проект на план за оздравяване на община Неделино и ще се проведе обществено обсъждане на 18.04.2019 г. от 15.00 часа в залата на петия етаж на община Неделино.

За информация в сайта на община Неделино www.nedelino.bg

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на община Неделино – ул. „Александър Стамболийски“ 104 в срок до 17.04.2019г. до 17.00 часа тел. за информация 03072/92-92,  

e-mail: oba_nedelino@abv.bg .


 Приложения:
1. Покана
2. Проект на план за финансово оздравяване на Община Неделино


 

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 16, 2019

Обявени са датите на които ще се проведе XVIII-тия Национален…

Обявени са датите на които ще се проведе XVIII-тия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, от сайта на… ...[още]
Май 13, 2019

Дарителска инициатива за ремонт на сградата на църквата "Св.…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че в община Неделино е сформиран инициативен комитет за набиране на средства за ремонт на сградата на… ...[още]
.