Четвъртък, 02 Юли 2020
Предупреждение за опасни дъждове
Facebook
Вторник, 08 Ное 2016 16:35

 

От Националния институт по метеорология и хидрология - БАН постъпи информация  за очаквани опасни явления за 09.11.2016 г. със степен на опасност – код оранжев.

Водното количество на р. Черна се очаква да бъде над 41,5 m3/sec, като към 17.00 ч. ще достигне максимума си от 125,890 m3/sec. След това се очаква спадане.

Водното количество на р. Върбица се очаква да бъде над 88, 2 m3/sec, като към 20.00 ч. ще достигне максимума си от 216,3 m3/sec, след което се очаква спадане.

Водното количество на р. Арда се очаква да достигне максимума си от 159,170 m3/sec към 17.00 ч., след което се очаква спадане.

Водното количество на р. Елховска се очаква да достигне максимума си от 190,570 m3/sec към 17.00 ч., след което се очаква спадане.

През денонощието се очакват значителни валежи. Количества за денонощието се очакват да бъдат между 15-35 л/кв.м.

Поради очакваните значителни валежи  има вероятност от съществени повишения на речните нива и образуване на разливи и локални наводнения на територията на Област Смолян.

Предвид гореизложеното е необходимо от Ваша страна:

1. Да се предприемат допълнителни мерки за повишаване готовността за действие при очакваните значителни валежи, както и последващо повишаване на оттока в речните корита.

2. Да се създаде организация за наблюдение на водните нива и състоянието на всички язовири, микроязовири, хидротехнически съоръжения и на критичните участъци от речните легла, състоянието на пътищата  на територията на област Смолян, както и за своевременното въвеждане при необходимост на областните и общинските планове за защита при бедствия.

Да се поддържа непрекъсната връзка с Оперативен център към РД „ПБЗН“ – Смолян по телефон 0301/83 112 при възникване на критична ситуация в района на общините.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.