Понеделник, 24 Септ 2018
Приемен ден на кмета
Сряда, 20 Септ 2017 06:39
Уведомяваме Ви, че приемния ден на Кмета на община Неделино Боян Кехайов се провежда всяка сряда в часовете от 9:00 – 12:00 часа.
Приемния ден се осъществява в присъствието на юрисконсулта на община Неделино, Директор на дирекция „Строителство и благоустройство на територията", Директор на дирекция „Финансово счетоводна дейност и Бюджет", Главен експерт „Програми и проекти" и Главен специалист „Програми и мерки по заетост".
Желаещите граждани да поставят въпросите си пред Кмета на община Неделино и екипа му могат да се запишат предварително на телефон 030072/9292 и в Информационния център на общината, находящ се на ет.1 –ви. За улеснение същите могат да попълнят формуляр с кратка анотация по поставения от тях въпрос с цел бързо решаване на проблема.
Не се приемат граждани по въпроси свързани с работни места в Общинска администрация, тъй като същите предварително се обявяват на сайта на общината www.nedelino.bg и чрез Бюро по труда.
Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговор, както и прием в дни, които не са обявени за приемни.
 
.