Вторник, 21 Ян 2020
Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2024 г. за Районен съд - Златоград
Понеделник, 09 Дек 2019 15:06

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2020Г.-2024Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД –ЗЛАТОГРАД

В изпълнение на Решение № 6 от 09.12.2019г., Общински съвет-Неделино открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2024г. за Район съд –Златоград при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат лица,които отговарят на следните условия:

1.1  Да бъдат български граждани;

1.2  Да са на възраст от 21 до 68 години;

1.3  Да имат настоящ  адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;

1.4  Да имат завършено най –малко средно образование;

1.5  Да не са осъждани за умишлено престъпление,независимо от реабилитацията;

1.6  Да не страдат от психически заболявания;

1.7  Да не са съдебни заседатели в друг съд ;

1.8  Да не са общински съветници от съдебния район;

1.9  Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.10 Да не работят в съд п, прокуратура, следствени органи,Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращ се в съдебния район, за който са избрани.

1.11 Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

2. В срок до 20.12.2019г. (включително ), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд –Златоград, подават в деловодството на Общински съвет- Неделино, в сградата на Община Неделино,ул.„Александър Стамболийски”, № 104 ; Тел.: 03072/9233;всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа ,Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а),ведно със следните документи:

2.1. подробна автобиография ,подписана от кандидата;

2.2 нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.4 данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение№5 );

2.5 мотивационно писмо;

2.6 писмено съгласие(Приложение №4 )

2.7 декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 (Приложение №2)

2.8 документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и   разузнавателните служби на българската народна армия,ако са родени преди 16 юли 1973г.

2.9 декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3 ).

3. Образци за документи, както следва:

3.1 заявление за кандидатстване за съдебни заседатели (Приложение №1 );

3.2 декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);

3.3 декларация за съответствие с изискването на чл.69,ал.2 от ЗСВ  , (Приложение №3 );

3.4 писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ, (Приложение №4);

3.5 данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 );

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за районен съд –Златоград

   ИЗТЕГЛИ:

  1. Приложение №1
  2. Приложение №2
  3. Приложение №3
  4. Приложение №4
  5. Приложение №5

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ :

03072/9233

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 13, 2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на…

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса,… ...[още]
Ян 10, 2020

На 10.01.2020г. Общинска администрация – гр. Неделино няма да…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че на 10.01.2020г. Общинска администрация – гр. Неделино няма да обслужва граждани, поради временно… ...[още]
Ян 02, 2020

До всички собственици на имоти, които са претърпели имотни сделки в…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че всички собственици на имоти, които са претърпели имотни сделки в периода на изготвяне на кадастралната… ...[още]
Дек 23, 2019

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели на…

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели на Районен съд - Златоград: Деана Скечелиева - ...[още]
.