Петък, 05 Юни 2020
Начало Нормативни документи Енергийна ефективност
Сряда, 09 Март 2016 16:29

 

 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


 

 

Наредба RD-02-20-8

 

 УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДИ 2016 г.:

Регистър на сключените договорите 

Регистър на сдруженията

Удостоверения

Методически указания

Покана за свикване на ОС учредване на СС

Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за ССО

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

Договор СС-община

Договор за целево финансиране_октомври 2015

Приложение 2 към Договор_за_целево_финансиране

Приложение 3 към Договор_за_целево_финансиране

Декларация - нечлен на СС

Контролен лист областен управител

Схема_минимални помощи

Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

 

 

Общински съвет

.