Протест с Вх. №2454/2019 г. в Административен съд - Смолян на Окръжна прокуратура - Смолян
Facebook
Четвъртък, 30 Ян 2020 11:49
Протест с Вх. №2454/2019 г. в Административен съд - Смолян на Окръжна прокуратура - Смолян срещу разпоредби от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино
 

Общински съвет

.