Протест с Изх. №968/18 от 25.05.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян до Административен съд - Смолян
Facebook
Петък, 29 Юни 2018 10:34
Протест с Изх. №968/18 от 25.05.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян до Административен съд - Смолян срещу приета от ОбС - Неделино наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Неделино
 

Общински съвет

.