Протест с Изх. №1211/18 от 27.06.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян в Административен съд - Смолян
Facebook
Петък, 29 Юни 2018 10:43
Протест с Изх. №1211/18 от 27.06.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян в Административен съд - Смолян срещу приета от ОбС - Неделино наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.
 

Общински съвет

.