Протест с Изх. №1314/18 от 27.06.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян в Административен съд - Смолян
Facebook
Понеделник, 02 Юли 2018 08:59
Протест с Изх. №1314/18 от 27.06.18 г. на Окръжна прокуратура - Смолян в Административен съд - Смолян срещу приета от ОбС - Неделино наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Неделино
 

Общински съвет

.