Четвъртък, 02 Юли 2020
Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г.
Facebook
Четвъртък, 21 Ное 2019 09:22

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 06.12.2019 г. 17:00 ч на електронен адрес  [email protected] или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Неделино, ул. „Александър Стамболийски” №104.

 

Приложение:


ПРОЕКТ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2020-2030 Г.


 

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.