Четвъртък, 19 Септ 2019
Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2018 г.
Сряда, 11 Септ 2019 12:02

П  О  К  А  Н  А
ЗА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО КЪМ 31.12.2018 г. 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет  гр. Неделино  отправя покана за участие в публично обсъждане   на отчета за изпълнение на бюджета на Община Неделино за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 19.09.2019 г. от 14.00  часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино.  Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 104, стая № 12 или на интернет страницата на общината – www.nedelino.bg.

  

Асен Белев
Председател на Общински съвет
гр.Неделино

 

Приложения:
Приложение №1 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.
Приложение №2-Отчетни данни по ЕБК за СЕС-КСФ към 31.12.2018 г.
Докладна записка-Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Септ 11, 2019

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на…

П  О  К  А  Н  АЗАПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕНА ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО КЪМ 31.12.2018 г.  На основание чл.140, ал.4 от Закона за… ...[още]
Авг 14, 2019

ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино

ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино за разясняване на промените в пенсионното законодателство на 05.09.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч. в… ...[още]
Авг 05, 2019

Покана за премахване на незаконни строежи на територията на община…

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
.