Вторник, 26 Май 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 29.05.2020г. от 10:00ч.
Facebook
Петък, 22 Май 2020 13:30

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 29.05.2020г. /Петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на План за финансово оздравяване на община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

2. Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез договор за оперативен лизнг.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

4.Преразглеждане на Решения №№ 42, 44 и 45 от 27.04.2020г. приети с Протокол №6 върнати като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-154 /14.05.2020г.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5. Назначаване на Ликвидатор на ,,Нова гора“ЕООД в ликвидация-гр. Неделино.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Назначаване на Ликвидатор на,, Хоспис –надежда гр. Неделино“ЕООД.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

7. Назначаване  на Ликвидатор на ,,ХЧБ“ ЕООД в ликвидация -гр. Неделино.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

8. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2020г.-31.03.2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

9. Докладна записка от Председателя на временната комисия избрана с Решение № 65 от 27.04.2020г.
Докладва: Председателя на Временната комисия

10.Докладна записка от Група Общински съветници.
Докладва: Вносителите.

11. Други.

 

Инж.Стойко Еленов…/п/../печат/
Председател на Общински съвет
гр.Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
Април 30, 2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ…

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община… ...[още]
.