Решение №73/12.03.2020 г. на Административен съд – Смолян по протест на ОП-Смолян срещу части от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино, приета с Решение №670/27.12.2018 г.
Facebook
Вторник, 17 Март 2020 13:22

Решение №73/12.03.2020 г. на Административен съд – Смолян по протест на ОП-Смолян срещу части от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино, приета с Решение №670/27.12.2018 г.

 

Общински съвет

.