Неделя, 29 Март 2020
Съобщение за мястото и часа на провеждане на публичното обсъждане на План сметката за разходите за събиране и транспортиране, обезвреждан в депа ...и Проект на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги ...
Понеделник, 03 Дек 2018 15:04

Община Неделино уведомява всички лица, че публичното обсъждане на План-сметката за разходите за събиране и транспортиране, обзвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019г.,  ще се проведе на 5 декември 2018г. от 14:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ №104, на 5-ти етаж, заедно с Проект на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_nedelino @abv.bg и в деловодството на ет.1 в сградата на общинска администрация: гр. Неделино, ул. „Ал.Стамболийски“ №104.

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
Март 09, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението”…

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за очаквани значителни валежи от дъжд на… ...[още]
.