Решение №226 от 07.06.2018 г. на Смолянски административен съд
Facebook
Сряда, 04 Юли 2018 13:04
Решение №226 от 07.06.2018 г. на Смолянски административен съд по разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
 

Общински съвет

.