Сряда, 12 Авг 2020
Позиция на Община Неделино във връзка с появили се спекулации в социалните мрежи по отношение изпълнението на проект, свързан с ремонт на улична мрежа
Facebook
Вторник, 28 Юли 2020 09:19

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Във връзка с появилите се спекулации в социалните мрежи, по отношение на спечеления европейски проект за ремонт на уличната мрежа включващ ул. „Напредък“ и ул. „Дельо Войвода“, Ви предоставям следната информация:

По отношение на горецитираните обекти, към момента е избран изпълнител съгласно проведена обществена поръчка и съгласувана от Държавен фонд „Земеделие“ процедура.

Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ и община Неделино предстои да подпишат Анекс към договор № BG06RDNP001-7.001-0025-C01/07.05.2019г. за вписване на одобрения изпълнител за строителство и надзор на строително-монтажните дейности.

Към настоящият момент се подготвя от експертите в ДФЗ, което е част от стандартната процедура по изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз.

За съжаление поради подадени жалби от лице живеещо на една от горепосочените улици, целящо забавяне или спиране на финансирането на обектите, допълнително ще забави техния старт и реализация.

Убеден съм, че в най-кратки срокове ще открием строителните площадки на тези улици и жителите ще се радват на новите придобивки, въпреки създадените пречки и желанието на определени лица да провалят успешните политики по подобряване на жизнената среда в красивата ни община Неделино.

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 12, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
Авг 01, 2020

Въвежда се режим на водоподаването в Неделино

Поради свръхпотребление на вода през последните 2 дни Ви уведомяваме, че ВиК въвежда режим на водоподаването за периода от 22:00 до 06:00 ч. на 01 срещу… ...[още]
Юли 30, 2020

Отстраняване на проблеми, свързани с невъзможност за отваряне сайта…

Във връзка с появили се оплаквания за невъзможност да се посети сайта на Община Неделино Ви информираме, че има промяна в DNS конфигурацията на Сайта,… ...[още]
Юли 27, 2020

Определени са пунктовете, на които ще бъдат приемани животинските…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия празник Курбан-байрям, животинските отпадни продукти от едър и дребен добитък… ...[още]
Юли 15, 2020

Информация за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]

ОБЩИНА

Общински съвет

.