Вторник, 18 Юни 2019
Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение, условията и редът за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Неделино
Понеделник, 25 Март 2019 11:46

На основание чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, след приключване на обществената консултация по ал.3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприети предложения.

Проект на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение,условията и редът за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Неделино, бе публикуван на сайта на общината на 15.02.2019г. за запознаване от страна на заинтересованите лица, които в 30-дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки.

В посоченият срок определен за обществени консултации на email:oba_nedelino@abv.bg и obs_nedelino@abv.bg или в деловодството на администрацията на адрес: гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ №104, не са постъпили предложения по проекта на Наредбата.

 

Боян Кехайов
Кмет на община Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 16, 2019

Обявени са датите на които ще се проведе XVIII-тия Национален…

Обявени са датите на които ще се проведе XVIII-тия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, от сайта на… ...[още]
Май 13, 2019

Дарителска инициатива за ремонт на сградата на църквата "Св.…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че в община Неделино е сформиран инициативен комитет за набиране на средства за ремонт на сградата на… ...[още]
.