Петък, 22 Ное 2019
До Стоян Стефанов Беширов гр. Неделино, Хотелски комплекс „Замъка"
Вторник, 31 Май 2016 12:12

 

До Стоян Стефанов Беширов
гр. Неделино, Хотелски комплекс „Замъка"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица, че е постъпила в ОбА гр. Неделино молба с Вх.№93-00-1054/20.04.2016г. от Стефан Младенов Георгиев. Издадена е виза за проектиране за „Подмяна компрометирана железобетонна плоча " от главния архитект на Община Неделино от 20.04.2016г. в УПИ Х-937, кв.127 по ПУП на гр. Неделино.
С визата за проектиране може да се запознаете в ОбА гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски", №104, етаж ІІІ, стая №301.

pdfСъобщение127.1 KB

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.