Четвъртък, 02 Юли 2020
До Стоян Стефанов Беширов гр. Неделино, Хотелски комплекс „Замъка"
Facebook
Вторник, 31 Май 2016 12:12

 

До Стоян Стефанов Беширов
гр. Неделино, Хотелски комплекс „Замъка"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица, че е постъпила в ОбА гр. Неделино молба с Вх.№93-00-1054/20.04.2016г. от Стефан Младенов Георгиев. Издадена е виза за проектиране за „Подмяна компрометирана железобетонна плоча " от главния архитект на Община Неделино от 20.04.2016г. в УПИ Х-937, кв.127 по ПУП на гр. Неделино.
С визата за проектиране може да се запознаете в ОбА гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски", №104, етаж ІІІ, стая №301.

pdfСъобщение127.1 KB

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.