Неделя, 24 Фев 2019
Обявени са свободни работни места по проект „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“, договор BG05M9OP001-2.010-0262-C01, процедура BG05M9OP001-2.010 - "Развитие на социалното предприемачество"
Сряда, 26 Септ 2018 08:26
Позиции:

1.Работници поддръжка обществени и частни сгради – 4 човека с непълно работно време, не се изисква образование и стаж;

2.Метач улици и паркове – 2 човека с раб. време 4 часа, не се изисква образование и стаж;

3.Общ работник поддръжка паркове градини, гробищни алеи– 6 лица с 8 часов работен ден, не се изисква образование и стаж;

4.Бояджия – един пълно работно време, не се изисква образование и стаж;

5.Общ работник сметосъбирачи- 2 лица пълно работно време, не се изисква образование и стаж;

6.Домашен майстор- 3 лица на пълно работно време., не се изисква образование и стаж;

7.Прислужник поддръжка къща – двама на 8 ч. дневно, не се изисква образование и стаж;

8.Пошальон – куриер с 8 часово работно време – не се изисква образование и стаж;

9.Технически организатор дейности - един с пълно работно време, изискване за средно образование;

10.Касиер - домакин с пълно работно време , изисква се средно образование;

11.Шофьор -1 щат, 8 часов работен ден 12м. заетост; релевантен опит 1г.

 
Позиции:

1.Социален предприемач ( ръководител) за 12м. изискване висше или средно икономическо образование, висока дигитална компетентност;

2.Счетоводител релевантен опит мин. 1 г.

 
Всички заинтересовани лица, желаещи да са се включат трябва да подадат заявления по образец най-късно до 17.00 часа на 15.10.2018г. (понеделник) в Общинска администрация – Неделино, ет. 3, тая 305; Отдел  „Планиране и разработване на проекти” – при г-жа Антоанета Атанасова Джамбазова – служител в отдел проекти. 
 
Подборът на участниците ще се осъществи на базата на предварително заявен интерес и при спазване на изискването за недопускане на дискриминация.
 
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Фев 22, 2019

Предупреждение за опасни метереологични явления - значителни валежи…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението"… ...[още]
Фев 18, 2019

От днес стартира данъчната кампания в община Неделино

От 18.02.2019 г. стартира кампанията по заплащането на местните данъци и такси за 2019 година. Дължимите суми можете да заплатите на гишетата в общинска… ...[още]
Фев 15, 2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА…

Мотиви: Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от… ...[още]
Фев 14, 2019

Съобщение за планирано прекъсване на захранването с електрическа…

Във връзка с ремонтни дейности е планирано прекъсване на захранването с електрическа енергия за жителите на гр. Неделино, живеещи на адреси: ул. Метакса… ...[още]
Фев 12, 2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА…

Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които… ...[още]
Ян 25, 2019

Уведомление до Лари Сашев Здвезданов, Филип Стоянов Караджов, Боян…

Уведомление до Лари Сашев Здвезданов, Филип Стоянов Караджов, Боян Славчев Ковачев и Недялко Иванов Марангозов за изменения в ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XI, XII в… ...[още]
.