Четвъртък, 18 Окт 2018
Обявени са свободни работни места по проект „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“, договор BG05M9OP001-2.010-0262-C01, процедура BG05M9OP001-2.010 - "Развитие на социалното предприемачество"
Сряда, 26 Септ 2018 08:26
Позиции:

1.Работници поддръжка обществени и частни сгради – 4 човека с непълно работно време, не се изисква образование и стаж;

2.Метач улици и паркове – 2 човека с раб. време 4 часа, не се изисква образование и стаж;

3.Общ работник поддръжка паркове градини, гробищни алеи– 6 лица с 8 часов работен ден, не се изисква образование и стаж;

4.Бояджия – един пълно работно време, не се изисква образование и стаж;

5.Общ работник сметосъбирачи- 2 лица пълно работно време, не се изисква образование и стаж;

6.Домашен майстор- 3 лица на пълно работно време., не се изисква образование и стаж;

7.Прислужник поддръжка къща – двама на 8 ч. дневно, не се изисква образование и стаж;

8.Пошальон – куриер с 8 часово работно време – не се изисква образование и стаж;

9.Технически организатор дейности - един с пълно работно време, изискване за средно образование;

10.Касиер - домакин с пълно работно време , изисква се средно образование;

11.Шофьор -1 щат, 8 часов работен ден 12м. заетост; релевантен опит 1г.

 
Позиции:

1.Социален предприемач ( ръководител) за 12м. изискване висше или средно икономическо образование, висока дигитална компетентност;

2.Счетоводител релевантен опит мин. 1 г.

 
Всички заинтересовани лица, желаещи да са се включат трябва да подадат заявления по образец най-късно до 17.00 часа на 15.10.2018г. (понеделник) в Общинска администрация – Неделино, ет. 3, тая 305; Отдел  „Планиране и разработване на проекти” – при г-жа Антоанета Атанасова Джамбазова – служител в отдел проекти. 
 
Подборът на участниците ще се осъществи на базата на предварително заявен интерес и при спазване на изискването за недопускане на дискриминация.
 
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 15, 2018

Прессъобщение във връзка с предстояща начална пресконференция по…

Прессъобщение във връзка с дейност: Организиране и провеждане на Начална/Откриваща пресконференция, част от ангажимент по сключен Договор №18-У-046/13.06.2018… ...[още]
Окт 11, 2018

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за…

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект ...[още]
Септ 26, 2018

Обявени са свободни работни места по проект „Социално предприятие за…

Обява етап 126/09/2018, 14:19 Позиции: 1.Работници поддръжка обществени и частни сгради – 4 човека с непълно работно време, не се изисква образование и стаж;… ...[още]
.