Сряда, 18 Юли 2018
Уведомление до Стоян Митков Младенов и Митко Здравков Тодоров
Вторник, 26 Юни 2018 14:10
Уведомление до Стоян Митков Младенов, 4700, гр. Смолян, ул. "Елица" №7, вх.В, ет. 2, ап. 30 и Митко Здравков Тодоров, 4000, гр. Пловдив, ул. "Ген. Тотлебен" №27, ет. 3, ап. 3, че е внесен за разглеждане комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ ПУП-ПРЗ за УПИ VII, кв. 111 и инвестиционен проект за "Цех за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци" в ПИ 1208, кв. 118 по плана на гр. Неделино ...
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 28, 2018

Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета…

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет  гр. Неделино  отправя покана за участие в публично обсъждане   на… ...[още]
Юни 26, 2018

Уведомление до Стоян Митков Младенов и Митко Здравков Тодоров

Уведомление до Стоян Митков Младенов, 4700, гр. Смолян, ул. "Елица" №7, вх.В, ет. 2, ап. 30 и Митко Здравков Тодоров, 4000, гр. Пловдив, ул. "Ген. Тотлебен"… ...[още]
.