Понеделник, 24 Септ 2018
Уведомление до Стоян Митков Младенов и Митко Здравков Тодоров
Вторник, 26 Юни 2018 14:10
Уведомление до Стоян Митков Младенов, 4700, гр. Смолян, ул. "Елица" №7, вх.В, ет. 2, ап. 30 и Митко Здравков Тодоров, 4000, гр. Пловдив, ул. "Ген. Тотлебен" №27, ет. 3, ап. 3, че е внесен за разглеждане комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ ПУП-ПРЗ за УПИ VII, кв. 111 и инвестиционен проект за "Цех за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци" в ПИ 1208, кв. 118 по плана на гр. Неделино ...
 
.