Петък, 22 Ное 2019
Забрана за изхвърляне на отпадъци
Четвъртък, 29 Септ 2016 16:42
 
Общинска администрация уведомява всички жители на община Неделино, че е забранено изхвърлянето на отпадъци по пътищата, отбивките, деретата, скатовете, зелените площи и местата за отдих.
Притежателите на строителни отпадъци да ги заявят в стая №304 в сградата на общината, за да им бъде посочено точното място, до което да ги транспортират.
Забранява се изхвърлянето на всякакви отпадъци на нерегламентирани за това места.
Районите са с видеонаблюдение и нарушителите ще бъдат строго санкционирани по Наредба за управление на отпадъците действаща на територията на общината, Закона за управление на отпадъците и Наредбата №1 за обществения ред на територията на община Неделино.
Предвидените санкции за нарушителите са в размер от 200 до 500 лв.
 
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.