Четвъртък, 02 Юли 2020
Съобщение за замяна на недвижими имоти
Facebook
Четвъртък, 19 Май 2016 16:43

 

Община Неделино, област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП - ПРЗ за нов УПИ I-1209, кв. 137-А по ПУП на гр. Неделино, по искане на Руско Ангелов Узунов (собственик на ПИ №1209) предлага замяна на :
Общински терен с площ 365.40 кв.м. участващ в образуването на нов УПИ I-1209, кв. 137-А по действащия ПУП на гр. Неделино и цена определена от лицензиран оценител в размер на 2560.00 лв. без ДДС,
с част от ПИ №1209, кв. 137-А по действащия ПУП на гр. Неделино, с площ 84.00 кв.м., попадаща в уличната регулация на ул."Напредък" в участъка ос.т. 844 – ос.т. 845 и цена определена от лицензиран оценител в размер на 588.00 лв. без ДДС, като заплати цена в размер на 1972.00 лв. без ДДС, която цена е образувана от разликата на двата заменящи се имота.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.