Четвъртък, 21 Ное 2019
Съобщение за замяна на недвижими имоти
Четвъртък, 19 Май 2016 16:43

 

Община Неделино, област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП - ПРЗ за нов УПИ I-1209, кв. 137-А по ПУП на гр. Неделино, по искане на Руско Ангелов Узунов (собственик на ПИ №1209) предлага замяна на :
Общински терен с площ 365.40 кв.м. участващ в образуването на нов УПИ I-1209, кв. 137-А по действащия ПУП на гр. Неделино и цена определена от лицензиран оценител в размер на 2560.00 лв. без ДДС,
с част от ПИ №1209, кв. 137-А по действащия ПУП на гр. Неделино, с площ 84.00 кв.м., попадаща в уличната регулация на ул."Напредък" в участъка ос.т. 844 – ос.т. 845 и цена определена от лицензиран оценител в размер на 588.00 лв. без ДДС, като заплати цена в размер на 1972.00 лв. без ДДС, която цена е образувана от разликата на двата заменящи се имота.

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.